PhDr.Rudolfa Jakubovová, PSYCHOTOP,s.r.o.

Dopravný psychológ, Klinický psychológ, Psychoterapeut


 
 

 • Pracujem formou objednávania každého klienta na presne určený dátum a čas ( potrebné objednať sa osobne alebo telefonicky)
 • Dopravná psychológia

 • Posúdenie psychickej spôsobilosti vodičov, inštruktorov autoškôl
 • Odborné poradenstvo pre vodičov , ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu
 • Klinická psychológia 

 • Psychodiagnostika, poradenstvo a pomoc v ťažkých životných situáciách, psychoterapia 
  ( úzkosti, depresívne stavy, fóbie a rôzne iné problémy)
 • Vyšetrenia psychickej spôsobilosti na zbrojné preukazy, prácu v SBS,
 • pred plastickou operáciou ap.
 • Pracovisko klinickej a dopravnej psychológie a psychoterapie

 • Zmluvné zariadenie zdravotných poisťovní : Všeobecná ZP, Dôvera ZP, Union