Klinická psychológia


  • Psychodiagnostika

  • Psychodiagnostika : Klinicko-diagnostické posúdenie aktuálneho psychického stavu , napr. vyšetrenie osobnosti, emotivity, kognitívnych schopností- intelektu, pamäti, organického poškodenia CNS a iné ( na odporúčanie lekára, prípadne na vlastnú žiadosť pacienta), za pomoci štandardizovaných psychodiagnostických techník a metód.
  • Psychoterapia

  •  
  • Psychoterapia: Liečba psychologickými prostriedkami, ktoré majú za cieľ zorientovať pacienta vo svojich problémoch a nájsť spoločné možnosti ako zmierniť ťažkosti klienta , aby mohol znovu nájsť spôsob ako žiť plnohodnotný život.
  • Poplatky za vyšetrenia: V prípade, že ide o klienta s odporúčaním lekára ( potrebný výmenný lístok) , hradí výkony  zdravotná poisťovňa ( do vyčerpania limitov)
  • Na vlastnú žiadosť klienta- viď. cenník
  •