Cenník

Cenník výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia alebo na vlastnú žiadosť klienta 
  
  
Psychodiagnostické komplexné vyšetrenie , vrátane záverečnej správy120 €
Poradenstvo alebo psychoterapia 50 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča 70 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti inštruktora v autoškole 70 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča na základe rozhodnutia polície( zadržaný alebo odobratý VP) 100 €
Odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu 270 €
Rehabilitačný program pre mladých vodičov 200 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre zbrojný preukaz 80 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS 60 €
Psychologické vyšetrenie pred plánovaným operačným zákrokom 50 €
Vystavenie duplikátu dokladu, správy alebo potvrdenia pri strate 10 €