Cenník

Cenník výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia alebo na vlastnú žiadosť klienta 
  
Psychodiagnostické vyšetrenie 100 Eur
Poradenstvo alebo psychoterapia 40 Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča 60 Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti inštruktora v autoškole 70 Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča na základe rozhodnutia polície( zadržaný alebo odobratý VP) 100 Eur
Odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu 245 Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre zbrojný preukaz 70 Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS 50 Eur
Rehabilitačný program pre mladých vodičov 200 Eur
Individuáne poradenstvo cez telefón alebo internet ( skype alebo iné sociálne siete- po predchádzajúcom objednaní a pripísaní platby na účet poskytovateľa) 20 Eur/ 30 minút
Psychologické vyšetrenie pre plánovaným operačným zákrokom 50 Eur
Vystavenie duplikátu dokladu, správy alebo potvrdenia pri strate 10 Eur