PhDr. Rudolfa Jakubovová

klinický , dopravný psychológ a psychoterapeut


 • Vzdelanie

 • ukončené štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ Košice
 • špecializačná skúška ( atestácia) z klinickej psychológie
 • 4-ročný psychoterapeutický výcvik v kognitívne- behaviorálnej psychoterapii spĺňajúci kritériá EÚ
 • psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej terapii
 • certifikát z certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia
 • certifikát z certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia
 • Prax

 • Detská klinika Univerzitná nemocnica Košice
 • Psychiatrická klinika Univerzitná nemocnica Košice
 • Od r. 2002 súkromná prax
 • Členstvo

 • Slovenská komora psychológov (SKP)
 • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 • Slovenský inštitút pre výcvik KBT
 • Slovenská lekárska únia špecialistov
 • Asociácia dopravných psychológov SR