Dopravná psychológia


 • Psychotesty

 • Posúdenie psychickej spôsobilosti vodičov.
 • Vykonávame psychologické vyšetrenia vodičov:

 • Skupiny C, CE, D , DE - profesionálni vodiči ( aj žiadatelia o rozšírenie vodičského oprávnenia)
 • Skupiny B - vodiči, ktorí sa musia pre 3 priestupky podrobiť psychologickému preskúšaniu
 • vodiči po zadržaní alebo odobratí vodičského preukazu
 • vodiči taxislužby, poštových a kuriérskych služieb
 • inštruktori v autoškole
 • Na psychologické testovanie je potrebné sa objednať telefonicky , osobne alebo mailom.
 • Je potrebné priniesť si občiansky preukaz, vodičský preukaz a okuliare, pokiaľ ich nosíte.
 • Cena za vyšetrenie: podľa aktuálneho cenníka 
 
 • Odborné poradenstvo pre vodičov

 •  
 • Vykonávame odborné poradenstvo pre vodičov , ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva
 • Odborné poradenstvo pre vodičov je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva. Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu sa takejto osoby ako účastníka cestnej premávky.
 • Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí ( spravidla jedenkrát týždenne) a individuálneho výstupného rozhovoru. Vedie ho dopravný psychológ. 
  Jedno skupinové stretnutie trvá 3 hodiny, pričom jedna hodina trvá 45 až 60 minút.
 • Cieľ odborného poradenstva je:

 • Predchádzať ďalším priestupkom v doprave pod vplyvom alkoholu
 • Rozoznať a zmeniť problematické návyky súvisiace s alkoholom
 • Pitie alkoholu a šoférovanie v budúcnosti spoľahlivo oddeľovať
 • Pre bližšie informácie a objednanie , nás, prosím, kontaktujte na tel č. 0903 626 948, 055/62 503 08
 • Aktuálne poplatky nájdete v sekcii cenník